Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

yellow lemon tree

 

all that I can see
is just a yellow lemon tree..Ich traume von einem neuen Leben
ein Leben, in dem ich kein Mensch mehr bin.
Ein Leben, in dem kein Zusammenhang, keine Gleichgewicht,keine Gleichgueltichkeit,keine Grenzen gibt.
Ich weiss,dass diese Traeueme von einem gefuehllosen kerl sind, so fick euch alle..

Liebedich<3 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου